Friss! werkt volgens de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (per 1 januari 2006) van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam d.d. 21 oktober 2005 onder nummer 167/2005.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van FRISS werkt BV voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.

Op aanvraag verkrijgbaar.

 Volg ons op