Bij Friss! wordt een dienstverlening geboden, bestaande uit:

 • uitzenden/detacheren
 • werving & selectie
 • payroll
 • HR advies

Uitzenden

Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan een opdrachtgever gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden.

Detacheren

Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan een opdrachtgever waarbij de duur van de detacheringsperiode, het aantal te werken uren per maand en de vergoeding voor de periode vooraf zijn vastgelegd.

Voordelen:

 • Een snelle inzet van flexibele en gemotiveerde uitzendkrachten;
 • De werving en selectie wordt compleet verzorgd;
 • In geval van ziekte of uitval, wordt voor vervanging gezorgd;
 • Alle werkgeversverplichtingen en risico’s worden vrijwel geheel uitgesloten voor uw organisatie.
 • U heeft geen personeels- en salarisadministratie;
 • Na 1.040 uur kunnen de medewerkers kosteloos ‘overgenomen’ worden, ook kunt u de medewerkers laten doorlopen op payroll-basis

Werving & selectie

Een vacature kan ook uitbesteed worden aan Friss!. De werving en selectie gebeurt dan door Friss!, maar het daadwerkelijk in dienst nemen van de werknemer gebeurt door uw organisatie. Hierbij ontvangt u passende kandidaten en nodigt u ze uit voor een sollicitatiegesprek na een voorselectie door Friss!

Voordelen:

 • Passende kandidaten snel en zonder veel eigen tijdinvestering
 • Ondersteuning bij het opstellen van een functieprofiel
 • Verzekerd van kwalitatief goede kandidaten door een uitgebreide screening, referentiecheck en begeleiding bij contractering
 • U biedt zelf direct de werknemer een contract aan

Payroll

De werving en selectie van de medewerkers gebeurt door uw organisatie. Friss! regelt de juridische en administratie taken met betrekking tot deze medewerkers.

Indien u nieuw personeel wilt aannemen, kunt u kiezen voor payrolling, om zo juridische en administratieve taken uit te besteden. Tevens kunnen ook huidige werknemers van uw loonlijst overgenomen worden en wordt u opdrachtgever in plaats van werkgever.

Voordelen:

 • De werving en selectie van het personeel heeft u in eigen hand;
 • U heeft vooraf inzicht in de personele kosten;
 • Periodiek ontvangt u maar één factuur;
 • Kostenbesparing wordt gerealiseerd door een overzichtelijke administratie;
 • Uw medewerkers kunnen terugvallen op een professionele ondersteuning.

HR-advies

Friss, als een betrouwbare partner steunt u in alle zaken rondom ‘Human Resources’. Hierbij kunt u denken aan HR-vraagstukken rondom rechten en plichten als werkgever of uw vaste en flexibele werknemers. Daarnaast werft Friss een blik op uw organisatie en bekijkt samen met u de mogelijkheden om voor uw organisatie een flexibele schil te creeren, uit te bouwen of juist te optimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de wetgeving op het gebied van personeel en arbeid.

Tevens kan Friss uw organisatie ondersteuning bieden bij het opzetten van een personeelsmarketingbeleid. Hierbij gaat het om het aantrekken van sollicitanten, hoe u dit moet doen, waar rekening mee gehouden moet worden tot aan het ontwikkelen van een werkenbij… website. Het zogenoemde ´employer branding´.

Voordelen:

 • U heeft altijd een adviseur op afroep bij de hand voor oplossingen op HR-gebied en HR-marketing
 • Met een frisse blik wordt er gekeken naar uw personeelsbeleid, advies gegeven en bijgestuurd daar waar nodig is.
 • De specialisten van Friss komen bij meerdere organisaties over de werkvloer, u krijgt advies van een ervaren en deskundig adviseur.
 • Altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving omtrent het arbeidsrecht in Nederland
 • Een vast uurtarief, geen onverwachte kosten

 Volg ons op