FRISS werkt

Vakantiedagen uitbetalen, hoe werkt dat?

 

Vakantiedagen uitbetalen, hoe werkt dat?

We krijgen vaak de vraag hoe het zit met het uitbetalen van vakantiedagen. Daarom werd het tijd dat we u daarover zoveel mogelijk over kunnen informeren.

Vakantiedagen uitbetalen, mag dat?

Nee - Wettelijke vakantiedagen mogen niet in geld worden uitbetaald zolang het arbeidscontract van kracht is.

Ja - Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald als dit is vastgelegd in de cao voor uw bedrijf of in het contract met uw desbetreffende werknemer.

Ja - Bij ontslag of vertrek van een werknemer moeten alle overgebleven vakantiedagen worden uitbetaald.

Mogen wettelijke vakantiedagen uitbetaald worden?

Wettelijke vakantiedagen mogen tijdens de contractduur niet omgezet worden in geld. Iedere werknemer in Nederland heeft namelijk recht op een minimumaantal vakantiedagen. Dat spreekt u af met uw werkgever.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen krijgt een werknemer? Omgerekend vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Een werknemer met een fulltime contract van 40 uur heeft dus recht op 160 uur vakantie. Dat zijn 20 vakantiedagen per jaar!

Let op!

Als er een cao van toepassing is, kunnen daar regels in staan over bovenwettelijke vakantiedagen. Het kan zijn dat u bent gebonden aan een minimum- of maximumaantal bovenwettelijke vakantiedagen.

Uitzonderingen bij einde dienstverband;

Bij ontslag of vertrek van een werknemer moeten de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen wel worden uitbetaald. Dit doe je bij de zogenoemde eindafrekening. Daarnaast moet je een werknemer bij ontslag of vertrek ook de opgebouwde vakantietoeslag uitbetalen.

De bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra vakantiedagen die een werknemer krijgt bovenop de wettelijke vakantiedagen. Als werkgever mag u met een werknemer afspreken hoeveel extra vakantiedagen hij krijgt naast het wettelijke minimum. Dit legt u vast in de arbeidsovereenkomst. 

U mag bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen in goed overleg met je werknemer. Deze optie moet wel zijn vastgelegd in het contract met uw werknemer of in de cao voor uw bedrijf.

U mag een werknemer nooit dwingen om zijn bovenwettelijke vakantiedagen om te laten zetten in salaris. Andersom mag uw werknemer ook niet eisen dat hij zijn bovenwettelijke vakantiedagen uitbetaald krijgt. Een verzoek daartoe kunt u dan ook weigeren. 

Kun je vakantiedagen kopen of verkopen?

Een werknemer kan ook met de vraag komen of hij extra vakantiedagen kan kopen. Dus zijn salaris inleveren tegen extra vrije dagen. Is dat mogelijk?

Ja - In sommige cao's is al een regeling opgenomen over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen. U kunt ook zelf een regeling invoeren binnen uw bedrijf, zolang dit niet in strijd is met een eventuele cao en uw werknemers ermee akkoord gaan. 

Een eigen regeling voor het kopen en verkopen van vakantiedagen moet u duidelijk vastleggen in het contract met uw werknemer(s) of een bedrijfsregeling. Laat u hierover goed informeren, want er zitten verplichtingen aan het invoeren van deze regeling.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op !